DCMNT en jouw privacy

Als je je DCMNT wilt personaliseren, betekent dat automatisch dat je ons voorziet van vertrouwelijke gegevens. Uiteraard gaan we daar uiterst zorgvuldig me om. Je leest er meer over in ons pricavy statement.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy. In deze privacyverklaring vind je belangrijke informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, op welke manier we dat doen en met welk doel.

DCMNT (onderdeel van Geen Blad voor de Mond B.V.) is een gepersonaliseerd magazine. We ontkomen er dus niet aan om persoonsgegevens te verwerken. Om je eigen DCMNT te personaliseren, maar ook wanneer je een bestelling doet in onze webshop, je e-mailadres of telefoonnummer aan ons verstrekt of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten.

DCMNT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer(s)
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres
 • Gegevens over en aangaande het door jou bestelde en aan jou of de geadresseerde geleverde DCMNT en de financiële afwikkeling daarvan
Waarom we persoonsgegevens nodig hebben

Uiteraard in de eerste plaats om een mooi, gepersonaliseerde magazine te kunnen maken. Maar we verwerken ook persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen, om je per e-mail en/of per post te kunnen bereiken en uiteraard om DCMNT per post te kunnen toesturen naar jou of de beoogde ontvanger.

Andere situaties waarbij we mogelijk persoonsgegevens gebruiken zijn:

 • het uitbrengen van een prijsopgave
 • het maken van je document met alles wat daarbij komt kijken
 • vragen of opmerkingen over je wensen
 • facturatie en administratief beheer
 • het verzamelen van gegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving c.q. wettelijke verplichtingen.
Geautomatiseerde besluitvorming

DCMNT onderneemt geen acties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Denk hierbij aan computersystemen of –programma’s. Bij het nemen van acties en besluiten die eventueel (een) gevolg(en) voor personen zouden kunnen hebben, zal altijd een medewerker van DCMNT betrokken zijn.

Minderjarigen

DCMNT heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij gegevens hebben verzameld over minderjarigen zonder dat er sprake is van toestemming van ouder(s) of voogd, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen via info@dcmnt.nl. Wij zullen de betreffende gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

DCMNT bewaart je persoonsgegevens ten behoeve van DCMNT niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld dan wel vanuit wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Delen met derden

DCMNT verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de totstandkoming van je DCMNT of om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en). Met derden die je gegevens verwerken sluiten we een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan wettelijke normen en verplichtingen. Dit kan zowel een verwerkersovereenkomst van DCMNT zijn als van de verwerkende partij.

Google Analytics

DCMNT maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en (optioneel) hoe effectief de Adwords-advertenties van DCMNT bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. DCMNT heeft Google geen toestemming gegeven om via DCMNT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren.

Er zijn twee soorten cookies te onderscheiden:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
Functionele cookies

DCMNT maakt gebruik van functionele cookies om gegevens bij te houden over de inlogsessies van bezoekers van onze website. Functionele cookies zorgen ervoor dat je als gebruiker van onze site niet bij elk bezoek dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van onze website en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van persoonlijke voorkeuren.

Analytische cookies

Met toestemming van de bezoeker maken wij gebruik van zogenaamde ‘tracking cookies’. Met deze cookies houden wij via Google Analytics bij welke pagina’s worden de gebruiker bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van het online gedrag van de bezoekers van onze site. Dit om het gebruik van onze site te kunnen evalueren en deze te verbeteren c.q. optimaliseren. Het opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan naam, adres, e-mailadres en dergelijke van de bezoeker. Dergelijke gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en verstrekken wij niet aan derden.

Hoe schakel je cookies uit?

Je maakt zelf de keuze om cookies in je browser of op je computer uit te schakelen of te verwijderen. Wanneer je cookies uitschakelt, kun je niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken. Dit kan invloed hebben op het gebruiksgemak van de website. Het uitschakelen of verwijderen van cookies heeft uitsluitend invloed op de computer en browser waarop dit wordt uitgevoerd.

Zie voor meer informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Firefox
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dcmnt.nl. DCMNT zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

DCMNT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer je meer informatie wenst over de beveiliging van door DCMNT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met DCMNT via info@dcmnt.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 april 2020. DCMNT behoudt zich waar nodig het recht voor om in deze privacyverklaring wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je daarom aan regelmatig na te gaan of en zo ja welke aanpassingen er zijn.

Contactgegevens

DCMNT (onderdeel van Geen Blad voor de Mond B.V.)
Lindestraat 29
7572 TX Oldenzaal

Tel. 085 – 77 33 107
info@dcmnt.nl
www.dcmnt.nl

Menu